17marzec2018

Tablice interaktywne EuroFundusze ABC

Oprogramowanie na tablice interaktywne (lub komputer z rzutnikiem) EuroFundusze ABC składa się z 10-ciu lekcji wykonanych w formie prezentacji multimedialnych, zawierających animacje, zdjęcia, nagrania lektora oraz testy sprawdzające wiedzę i różnego typu ćwiczenia interaktywne, dotyczące wybranych aspektów działalności programów operacyjnych:

płyta do tutorial1. Uczymy się przez całe życie
2. Dbamy o środowisko – gospodarka odpadami
3. Ochrona przyrody, różnorodność biologiczna
4. Polskie drogi
5. Rozwój regionów
6. Fundusze na kulturę
7. Innowacyjna gospodarka. Nauka i biznes
8. Energia wczoraj i dziś. Alternatywne źródła energii
9. Przedsiębiorczość dla Polaków
10. Korzyści płynące z członkostwa w Unii

Lekcje zawierają również przykłady dobrych praktyk wykorzystania Funduszy Europejskich, a także słownik najważniejszych pojęć oraz przydatne linki.

Dodatkowe narzędzia rysowania i pisania na ekranie, dostępne z poziomu paska u dołu ekranu, umożliwiają przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji.

Oprogramowanie zostało wydane na płycie CD. Można je zamówić bezpłatnie w sklepie EDUSTORE.EU